Слободни тежини

  • Заеднички слободни тежини

    Заеднички слободни тежини

    Општо земено, тренингот со слободни тежини е посоодветен за искусни вежбачи.Во споредба со другите, слободните тежини имаат тенденција да се фокусираат повеќе на вкупното учество на телото, повисоки барања за јачина на јадрото и пофлексибилни и пофлексибилни планови за обука.Оваа колекција нуди вкупно 16 бесплатни тегови за избор.