PMT

  • Тренер за физичко движење X9101

    Тренер за физичко движење X9101

    За да се подобрат перформансите на кардио вежбите и да се задоволат потребите за разновидни тренинзи на вежбачите, се појави Тренерот за физички движења за да обезбеди поразновидна обука за вежбачите од сите нивоа.PMT комбинира трчање, џогирање, чекорење и автоматски ќе ја прилагоди најдобрата патека на движење според моменталниот режим на вежбање на корисникот.

  • Тренер за физичко движење X9100

    Тренер за физичко движење X9100

    За да се подобрат перформансите на кардио вежбите и да се задоволат потребите за разновидни тренинзи на вежбачите, се појави Тренерот за физички движења за да обезбеди поразновидна обука за вежбачите од сите нивоа.X9100 не само што го поддржува динамичкото прилагодување на должината на чекорот за да се прилагоди на вежбачите на сите нивоа, туку поддржува и рачно прилагодување преку конзолата, обезбедувајќи бесконечен опсег на патеки за чекорење за вежбање неколку мускулни групи.